PDA

View Full Version : Tình bạn


PeCao
10-31-2009, 11:17 AM
Xin đừng ví tình bạn như...

+ Chiếc lá vì lá rồi sẽ phai màu, còn tình bạn thì mãi xanh màu cùng thời gian.

+ Chiếc bánh ngọt vì bánh rồi sẽ bị hư vì mốc hay ôi thiu, còn tình bạn dù sóng gió vẫn ngọt ngào đằm thắm.

+ Vàng bạc vì vàng bạc thì hữu hạn còn tình bạn thì vô hạn.

+ Hoa cỏ vì hoa cỏ rồi sẽ có lúc úa tàn, nhưng tình bạn thì bất tử.

+ Món quà đắt tiền vì những món quà dù đắt tiền đến mấy thì vẫn có thể mua được, tình bạn thì không bao giờ.

+ Bức tranh đẹp vì bức tranh thì bạn có thể trả giá để mua, còn với tình bạn thì bạn không thể trả bất cứ một giá nào.

+ Trăng sao vì trăng sao chỉ toả sáng khi đêm về, còn tình bạn thì luôn toả sáng, soi đường cho chúng ta đi. Vả lại trăng sao ở xa lắm, chỉ có bạn thân thiết mới luôn gần gũi bên ta.

... Và điều cuối cùng tôi muốn nói, chẳng có gì trên đời này có thể ví với tình bạn đẹp, nhớ nhé!