PDA

View Full Version : Mua bán thận - cần phải được ngăn chặn


WaNhi
08-08-2009, 12:28 AM
Ok tôi đồng ý về chuyện này...Mỗi con người chỉ có 1 quả thận nếu bán đi thì lấy gì sống và chẳng khác gì 1 người thực vật ok

girlvampire
08-09-2009, 08:33 PM
Mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn Nương nhưng để " cứu vớt những linh hồn lầm lỡ " như bạn nói thì theo mình không thể chỉ bằng 1 vài thông điệp là xong mà điều căn bản là chúng ta phải cho họ thấy cái được và mất của việc mua bán thận .