PDA

View Full Version : Lối sống quyết định thành công! (Như kỹ năng sống của Mua thời gian)


yenxinh
08-12-2009, 08:32 PM
mình cũng nhận thấy rằng mỗi người hơn nhau hay kém nhau một phần lớn là do lối sống của mỗi người.cách suy nghĩ,quan điểm sống sẽ tạo nên con người bạn và quyết định thành công của bạn