PDA

View Full Version : Sử dụng người tài, nhân tố không thể thiếu của một nhà lãnh đạo!


RRRRRRR
11-18-2009, 03:55 PM
Một yếu kém lâu nay đối với hệ thống tuyển chọn và sử dụng nhân sự trong khu vực công là chưa có một phương pháp khoa học dân chủ, công tâm trong việc phát hiện, tiến cử và sử dụng người tài.

Gần đây có hiện tượng khá nhiều công chức trong các ngành trực thuộc Bộ, cơ quan hành chính xin rút và chuyển qua các tổ chức tư. Lí do thì hẳn rõ, ngoài nguyên nhân về sự đãi ngộ, họ nhận thấy cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc chưa đủ để phát triển hết năng lực. Điều đặc biệt là những người này đều có trình độ khá giỏi (theo điều tra sơ bộ). Giám đốc, thủ trưởng cơ quan chọn phó thấp hơn mình một cái đầu để dễ bề sai khiến (kiểu đệ tử quan thầy). Đến lúc giám đốc nghỉ hưu, phó lên thay lại thực hiện theo cung cách như vậy... Thế hệ này nối tiếp thế hệ sau, trình độ của người đứng đầu không tránh khỏi sẽ kém dần. Cơ quan, đơn vị khó có thể phát triển, ăn nên làm ra với các vị đứng đầu bất tài như vậy.

Giờ đây, trước đòi hỏi của cuộc sống, những cách sử dụng người như vậy không thể tồn tại. Nhưng vấn đề không dừng lại ở chỗ nhận thức đúng mà ở chỗ biện pháp và tổ chức thực hiện.

Xã hội không hiếm người hiền tài. Vấn đề là phải chịu khó tìm, có biện pháp và tổ chức thực hiện cương quyết, bài bản. Phải biết cách sử dụng người tài, đặc biệt là phải có tấm lòng. Vai trò người đứng đầu ở đây rất quyết định.

RRRRRRR
11-19-2009, 10:06 PM
Mọi người thấy thế nào về những nhân tố lãnh đạo trong con người Việt?

Cũng có khi, nhân tố lãnh đạo được thể hiện từ những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống, trong cách xử sự, xử lý các tình huống. Vượt qua và thích ứng được với hoàn cảnh (tình huống bất ngờ theo chiều hướng tiêu cực) cũng là một trong những nhân tố hàng đầu của nhà lãnh đạo.