PDA

View Full Version : hoc tiếng anh qua hình ảnh


dohuong
11-28-2009, 01:33 PM
đây là trang web chứa rất nhiều bài tiếng anh vơi tất cả các chủ đề .http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=696&Itemid=292

dohuong
12-06-2009, 10:09 AM
bởi vì nó rất mênh mông ma lại là chủ đề không bao h cũ