PDA

View Full Version : Trời sanh.


myhanh84
12-04-2009, 12:11 PM
Trời sanh con gái dễ thương, Một mình con gái bằng mười con trai!
Trời sanh con gái hay cười, Để con trai thấy rụng rời con tim.
Trời sanh con gái mắt huyền, Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.
Trời sanh con gái nói dai, Để còn thuyết phục con trai thua mình.
Trời sanh con gái thích đùa, Phá con trai để tranh tài thấp cao.
Trời sanh con gái có duyên, Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
Trời sanh con gái nói "hông", Để con trai phải confuse suốt đời!!!
Trời sanh con gái thức khuya, Làm con trai phải hàng ngày thức theo!!!
Trời sanh con gái hỏi nhiều, Để con trai hết có đường quanh co
=> He..he....Đúng là trời sanh