PDA

View Full Version : Nỗi lòng...Alone!!! Heee, Tâm sự của một du học sinh !


nhanvatso1
12-06-2009, 07:22 PM
Fu đọc tựa cứ tưởng bạn là du học sinh chứ ^^ may mà là st

miuluoi87
12-06-2009, 08:34 PM
hix, hok phải, hii, tớ chỉ định mang tới một chút vui vẻ thui mà, để cho mọi người thấy sinh viên Việt Nam rất có tài, có khả năng sáng tác rất giỏi, và đạc biệt là rất vui tính.