PDA

View Full Version : Bạn có biết ở Việt Nam có bao nhiêu tôn giáo không???


a
12-07-2009, 04:18 PM
Trên danh nghĩa, các tôn giáo ở Việt Nam gồm: Phật giáo Đại thừa, Khổng giáo và Đạo giáo (được gọi là "Tam giáo"). Có một số nhóm tín đồ nhỏ thuộc các giáo phái khác như Công giáo Rôma, Cao Đài và Hòa Hảo. Những nhóm tôn giáo có ít tín đồ hơn khác gồm Phật giáo Tiểu thừa, Tin Lành và Hồi giáo .
Các tôn giáo trên cụ thể như thế nào??Thế nào là Phật giáo Đại thừa và tiểu thừa??
Mời xem hồi sau sẽ rõ ;)

RRRRRRR
12-07-2009, 04:50 PM
Công giáo Roma là Thiên chúa giáo đấy phải không bác?
Cũng có đọc qua về Phật giáo đại thừa và tiểu thừa, xin giới thiệu:

Phật giáo Đại thừa: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_th%E1%BB%ABa

Phật giáo Tiểu thừa: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_th%E1%BB%ABa

a
12-07-2009, 06:11 PM
Híc, nó nhạy cảm ạh.

Vâng e bít rùi.

nhanvatso1
12-07-2009, 07:07 PM
Bến Tre có đạo Dừa mọi ng` bít đạo này hem ??? ^^

ngapro
12-07-2009, 10:03 PM
Phật giáo tiểu thừa (cỗ xe nhỏ,con đường nhỏ): chỉ thờ 1 phật tổ và 2 vị Quá khứ và Vị Lai.
Phật giáo đại thừa (cỗ xe lớn, con đường lớn): thờ nhiều phật, quan niệm những người đi tu đắc đạo đều trở thành phật.

kinhcan88
12-07-2009, 10:11 PM
ngapro bạn là thành viên mới đúng không?bạn ạ vấn đề tôn giáo không được nói đến trong diễn đàn chúng mình vì đó là vấn đề nhạy cảm.bài này anh a đã được nhắc nhở rồi mà.

a
12-08-2009, 09:36 AM
Cái này làm mình bực rồi đây.

Nói cho mà biết nhé, nhạy cảm chỉ là khi người ta có mục đích xấu thôi.

Còn khi người ta pót lên để hiểu biết và thêm kiến thức thì chả có gì là xấu cả.

Mình không theo tôn giáo nào hết nhưng mình muốn biết và mình nghĩ mọi người nên biết và có những hiểu biết nhất định về các tôn giáo ở nơi mình sống.

Cái này như là nhập gia tùy tục, nếu bạn dốt nát, lại đi mời 1 người hồi giáo ăn thịt lợn chắc bạn ăn đòn.

Đã rõ chưa cả nhà.