PDA

View Full Version : Dừng lại một chút đi anh!


luomlat_goo
09-29-2009, 06:08 PM
Cha cha, lâm li thiệt đó, tâm sự của một phút giằng co :))
Dừng thì dừng, đằng nào chả tới...đi đâu mà vội...:-)