PDA

View Full Version : đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản và nhỏ bé. Hãy cảm nhận ?????


phonglinhtim
05-15-2010, 10:19 PM
Trên đời này vẫn còn có những người tốt bụng và những tấm lòng rất ấm áp.

anna
05-15-2010, 10:47 PM
Cũng là quy luật bù trừ cả,xã hội cũng fai có kẻ xấu và người tốt,k thể chỉ toàn ng xấu và cũng thể chỉ toàn ng tốt.