PDA

View Full Version : Ngụ Ngôn Cho Nụ Hôn


binhminhxanhgl
12-11-2009, 05:16 PM
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn.
Đứng hôn nhau trên cầu gọi là cầu hôn.
Hôn mà chẳng rời nhau gọi là đính hôn.
Hôn liền tù tì bảy phát gọi là thất hôn.
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.
Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.
Hôn vợ gọi là hôn thê.
Hôn chồng gọi là hôn phu.
Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
Mới hôn lần đầu tiên gọi là tân hôn.
Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.
Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.
Hôn vào vào cái nụ hoa là nụ hôn
Vừa hôn vừa ăn phở bò là tái hôn
Hôn hồ ly tinh là ly hôn
Hôn bị tạt nước là hôn ước

Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.
Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn.
Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn ^____^ ^____^


Hay Kiếm cho mình một nụ hôn đi

ca_hat9012
12-11-2009, 09:01 PM
Trùi ui, giang hồ kiếm đâu ra thế lày, hehe

ca_hat9012
12-11-2009, 09:08 PM
Pà kia đâu phải dân chuyên Hóa đâu mà viết thế hả? hay wen a nào chuyên Hóa rùi? Hehe

le_tri
12-11-2009, 09:26 PM
trùi, tưởng tui nhanh ai dzè ca_hat nhanh hơn hen>>

duyniceboy
12-11-2009, 10:48 PM
Hình như 3 người này quen nhau à...?