PDA

View Full Version : học tiếng anh bằng thơ


luomlat_goo
08-26-2009, 03:00 PM
Bài thơ vần giúp học tiếng Anh hay thiệt. Cái này thử để áp dụng cho các em đang học tiểu học chắc thuộc từ nhanh lắm, tuy hơi dài một chút.

Ai nghĩ ra bài thơ giỏi vậy ta?