PDA

View Full Version : KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN và HỌC THẦY KHÔNG TẦY HỌC BẠN có mâu thuẫn không?


kinhcan88
12-18-2009, 10:33 PM
KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN

Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Để tỏ lòng tôn trọng, biết ơn thầy giáo và ghi nhận vai trò to lớn của thầy giáo đối với sự thành đạt của mỗi cá nhân, tục ngữ ta có câu:


Không thày đố mày làm nên

Nhưng cũng lại có truyền thống hiếu học. Không chỉ học thầy, chúng ta còn học bạn:


Học thầy không tầy học bạn


Hai câu tục ngữ đều nói lên tinh thần hiếu học, nhưng thể hiện hai quan niệm dường như mâu thuẫn. Vậy chúng ta nên hiểu việc học thầy học bạn như thế nào cho đúng? Và bản thân chúng có mâu thuẫn hay không?mọi người cùng bàn luận chút nha.

nhanvatso1
12-19-2009, 08:00 AM
Tôi thấy hoàn toàn ko mâu thuẫn . 2 câu bổ trợ cho nhau mà Ko học thầy thì sao nên ng` , nhưng học thầy vẫn chưa đủ thầy dạy 1 lớp rất đông sẽ có thiếu sót tìm 1 đồng môn cũng nhau thảo luận là cách học hay nhất

duyniceboy
12-19-2009, 04:36 PM
Học thầy không tày học bạn.
Không thầy đố mày làm nên.
Không mày đố thầy dạy ai.

Nói thật càng lên cao giáo viên dạy càng thiếu tận tâm và tận tình.Nên chủ yếu mình học qua bạn bè thôi.