PDA

View Full Version : trăm NGHE không bằng một THẤY!


luomlat_goo
12-21-2009, 11:50 PM
Các cụ ngày xưa có câu:
"Trăm nghe không bằng một thấy"

Xin được mở rộng bằng kinh nghiệm bản thân:
Trăm nghe không bằng một đọc (chữ),
Trăm đọc (chữ) không bằng một thấy (hình ảnh),
Trăm thấy (hình ảnh) không bằng thấy (thật),
Trăm thấy (thật) không bằng một sờ thật,
Trăm sờ thật không bằng một làm thật!

Như vậy là "làm thật" sẽ có giá trị bằng 10.000.000.000 (10 tỷ) lần "nghe thấy" đấy các bạn nhé! Thế mới hay tầm quan trọng của thực hành và kinh nghiệm thực tế so với sách vở!

dohuong
12-22-2009, 09:09 AM
haa. Đúng thế! Nhưng diều đó không có nghĩa là sách vở không quan trong đâu nhé^^

anna
01-03-2010, 03:06 PM
Thì người ta cũng có câu trăm hay không bằng tay quen mà,đôi lúc cần phải trải nghiệm nhiều chứ không thể cứ trông cậy vào sách vở một cách mù quáng được.

luomlat_goo
06-13-2012, 10:32 PM
Vậy thì "xem đá bóng" ko hay bằng "chơi đá bóng" ư :-B