PDA

View Full Version : con trai_ con gái


luomlat_goo
09-04-2009, 03:39 PM
Bắc thang lên hỏi ông Giời,

Ừ, vì con trai cần cái mà chỉ con gái mới có và ngược lại, con gái cần cái mà chỉ con trai mới có :)

Vì cần cho nên mới thú vị, sinh ra nhiều thứ!

hachip
09-10-2009, 12:14 PM
uh đúng là như bạn nói nhưng nhiều khi cũng thấy hơi bất bình à ?lẽ ra cùng là người trong xã hội thì cũng có thê làm dc những việc giống nhau chứ (dù không phải là tất cả :))