PDA

View Full Version : Bài thơ có 8 cách đọc


RRRRRRR
01-06-2010, 06:27 PM
Bài thơ này do ông Hồng Sơn giới thiệu là do câu lạc bộ thơ trào phúng Hà Nội sưu tầm được.

Cảnh xuân
1. Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:
"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".

2. Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:
"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"

3. Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:
"Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười"

4. Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:
"Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta"

5. Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:
"Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân"

6. Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:
"Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai"

7. Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:
"Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười"

8. Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:
Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta"

Thú vị quá phải không cả nhà!

huongduck
01-06-2010, 07:30 PM
ô hay nhỉ:D đọc đi đọc lại vẫn thấy hay, copy mới được:D

bb91
01-06-2010, 07:45 PM
lạ đấy nhỉ! Cứ mỗi lần 1 cách là bài thơ lại ngắn đi vậy có cách nào mà đọc đến hết chữ mà vẫn là một bài thơ ko? hihi.

kinhcan88
01-06-2010, 07:48 PM
hay thật.có 1 bài bài những 8 cách đọc.mà cách đọc nào nghe cũng vần nữa.

RRRRRRR
01-06-2010, 09:33 PM
Ý nghĩa và ngôn từ được trau chuốt nhất vẫn là bài thơ theo cách đọc thứ nhất.
Riêng mình thì thấy thích hơn cả là cách đọc thứ 8.

hoada_kid
01-11-2010, 08:32 PM
Em cũng từng đọc 1 bài thơ của Hàn Mặc Tử (theo trí nhớ hi..)cũng viết về mùa xuân và cũng đọc được bằng 8 cách khác nhau.
Các nhà thơ ta thật tài giỏi. Không phải viết cố ý để đọc được 8 cách mà viết ra rồi thấy đọc được 8 cách lận. Thật là tuyệt.!