PDA

View Full Version : Điều gì là quan trọng đối với thế giới mình đang sống?


dohuong
01-07-2010, 04:18 PM
Điều gì là quan trọng đối với thế giới mình đang sống?
theo như mình biết thì thế giới này sẽ bị hoại diệt!hoặc sẽ mở ra một hướng mới!có lẽ đó là lĩnh vực chuyên môn của các nhà khoa học! nhưng trước mắt mình vẫn thấy nó đang hoại diệt từ từ! những gì yêu quý rồi cũng sẽ mất mát! những gì bùn khổ rồi cũng sẽ qua đi! vấn đề là sống sao cho đúng với ý nghĩa mình được sinh ra và sống trên cõi đời này.
Còn các bạn ? Các bạn nghĩ sao?

anna
01-08-2010, 12:21 AM
mình nghĩ là ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm là trên hết