PDA

View Full Version : Bạn có biết mối quan hệ của đôi mắt??


taolai_12
01-10-2010, 08:57 PM
** Chúng chớp cùng với nhau, đi cùng nhau, khóc cùng nhau, cùng nhìn ngắm mọi thứ và ngủ cùng nhau nữa.
.....
Nhưng một điều thật đặc biệt
.....
Chúng không bao giờ nhìn thấy nhau ^^

bb91
01-10-2010, 10:00 PM
uhm. Đúng thế! điều này mình cũng chưa từng nghĩ đến và hôm nay bất chợt... nhận ra.

anna
01-10-2010, 10:13 PM
ui,nếu chúng mà cố gắng nhìn thấy nhau thì......*_^