PDA

View Full Version : bạn sẽ làm gì ?


RRRRRRR
09-07-2009, 12:43 PM
Thức tán gẫu tới sáng luôn, không phải nghĩ. Được cái mấy thằng bạn mình ở gần, nửa đêm hứng lên lại gọi nhau qua làm vài xị, ngủ êm.

Đời thênh thang, không cần phải trăn trở nhiều, bốn bể đâu đâu cũng là nhà, chẳng có nghiệt ngã nào làm ta nao núng.

hachip
09-07-2009, 12:45 PM
con trai thì nửa đêm mới có thể gọi nhau đi nhậu,cũng có thể đi lang thang hết đêm ,nhưng bạn mình đến điện thoại mà còn không thể nghe được thì sao làm vậy đươc 7R ơi !!!!