PDA

View Full Version : Cuộc sống là những mảnh ghép!


bb91
01-21-2010, 03:56 AM
Cuộc sống là những mảnh ghép. Có những mảnh ghép khớp nhau để tạo nên yêu thương, đồng cảm và vị tha. Nhưng đôi khi cũng có những mảnh ghép lệch nhau để tạo ra đố kị, ghen ghét và hận thù. Bạn nghĩ sao về lòng đố kị, ích kỷ của con người? Phải làm sao để tâm hồn mình không ích kỷ, không đố kị và mở rộng hơn? Phải chăng điều này là không thể?