PDA

View Full Version : Sự vô tình của thời gian .......!


girlvampire
09-09-2009, 07:12 PM
Không 1 ai trong chúng ta không bị thời gian cướp đi thứ gì đó ! Có thể thời gian cướp của người này 1 thứ gì đó nhưng lại cướp của ai đó 1 thứ khác .

Có người bị cướp ít , có người lại bị cướp nhiều . Chúng ta luôn ở thế bị động nhưng có thể lật ngược tình thế mà . Chúng ta không thể điều chỉnh được thời gian nhưng chúng ta điều khiển được hành động của mình
---> Hãy biết tận dụng thời gian các bạn nhé , vì " thời gian là vàng " mà !