Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống, học tập, làm việc

Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống, học tập, làm việc (http://www.muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Vui cười (http://www.muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Giáo sư Cù Trọng Xoay, loạt ảnh chế hay! (http://www.muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=29257)

thang 04-12-2014 05:28 PM

Giáo sư Cù Trọng Xoay, loạt ảnh chế hay!
 
Nào!
http://image1.ictnews.vn/_Files/imag...fcf753c8c9.jpg

Nè!
http://image1.ictnews.vn/_Files/imag...9e3c32604e.jpg

Tiếp!
http://image1.ictnews.vn/_Files/imag...46f5f84ce1.jpg

Tiếp nữa!
http://image1.ictnews.vn/_Files/imag...eb14e3c166.jpg

Nữa thôi!
http://image1.ictnews.vn/_Files/imag...1eff28c371.jpg

Này thì chưa buồn cười!
http://image1.ictnews.vn/_Files/imag...88eff01891.jpg


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:21 AM