Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống, học tập, làm việc

Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống, học tập, làm việc (http://www.muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Kỹ năng mềm (http://www.muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Thế nào là có duyên, tùy duyên (http://www.muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=29251)

thang 03-28-2014 05:56 AM

Thế nào là có duyên, tùy duyên
 
Theo mình hiểu, một sự việc gọi là có duyên khi nó được diễn ra đúng lúc, đúng chỗ, với mức độ hợp lý.
Còn tùy duyên nghĩa là không bám chấp, phải thế này, phải thế nọ và để mọi việc xảy ra theo tự nhiên vốn có.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:46 PM