Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống, học tập, làm việc

Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống, học tập, làm việc (http://www.muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Chuyện kinh bang tế thế (http://www.muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Miệng quan (http://www.muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=29263)

thang 05-03-2014 09:05 AM

Miệng quan
 
Miệng quan, trôn trẻ
Hay là: Miệng quan có gang có thép
Câu nào đúng?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:54 PM